Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z UE czy Urzędu Pracy?

Chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest marzeniem wielu ludzi, którzy chcą zmienić swoją obecną sytuację materialną. W celu założenia własnego biznesu warto starać się wsparcie finansowe, które możemy uzyskać w takich instytucjach jak Urząd Pracy czy też w Funduszach Europejskich. Warto poznać wszystkie wymagania, które stawiane są przed nami w tych miejscach. Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, która czeka na nas w urzędzie pracy jest możliwa do otrzymania pod warunkiem, że jesteśmy osobami bezrobotnymi. Nie jest ona dostępna dla studentów, którzy studiują dziennie. W celu uniknięcia wszelkiego rodzaju nadużyć z dotacji nie mogą skorzystać osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu. Fundusze unijne w postaci na przykład programu kapitał ludzki są również popularne, ale tutaj kryteria są jeszcze bardziej wyśrubowane. By otrzymać dofinansowanie nawet do 40 tysięcy złotych konieczne jest zaprezentowanie rozbudowanego biznesplanu, oraz spełnienia szeregu innych wymagań takich jak na przykład kwalifikacja do preferencyjnych grup. Nie bez znaczenia jest również przedstawienie innowacyjnego pomysłu, który ma wielką szansę powodzenia. Wniosek musi być perfekcyjnie przygotowany, nawet najmniejsze niedociągnięcie może oznaczać jego odrzucenie, trzeba więc przykładać wagę do najdrobniejszego szczegółu. Wniosek tego rodzaju warto wypełniać ze specjalistą, który ma w tym odpowiednie doświadczenie, które w tym przypadku okaże się bezcenne.