Jakie są koszty utrzymania jednoosobowej firmy?

Koszty utrzymania jednoosobowej firmy naturalnie są zdecydowanie mniejsze niż koszty prowadzenia większego przedsiębiorstwa. Oczywiście, trzeba pamiętać jednak o tym, że również w tym przypadku konieczne jest ponoszenie kosztów. Są one związane z obowiązkowym płaceniem ubezpieczenia ZUS, zobowiązaniami podatkowymi oraz kosztami operacyjnymi. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i tym podobne ustalane są odgórnie. Zobowiązania podatkowe mają miejsce tylko w momencie, gdy osiągniemy przychód. Jeśli chodzi o koszty operacyjne to ich wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Stałymi kosztami może być na przykład wydatek na opłacenie lokalu siedziby firmy oraz wydatki z opłaceniem Internetu oraz innych usług potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania całego przedsięwzięcia. Z czasem można dokładnie ocenić, jakie będą miesięczne wydatki na działanie naszej jednoosobowej firmy. Zdobycie takiej wiedzy pozwoli na planowanie budżetu w dłuższej perspektywie.