Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to narzędzie, które może pomóc w zmobilizowaniu opornych kontrahentów do terminowego opłacania faktur. Pieczęć prewencyjna to po prostu zwykła pieczątką informującą odbiorce faktury, lub innego dokumentu o możliwych konsekwencjach, które mogą nastąpić w przypadku nie opłacenia faktory w termie.
Zalet stosowania pieczęci prewencyjnej jest kilka po pierwsze daje ona w delikatny sposób do zrozumienia odbiorcy faktory że płatność jest monitorowana, po drugie możemy stosować ją wobec wybranych klientów, zazwyczaj tylko tych, którzy do tej pory spóźniali się z płatnościami. Zaleca się stosowanie pieczęci prewencyjnej tylko wobec klientów którzy powodują zatory płatnicze, na przykład przy wysyłaniu kolejnej faktury.
Pieczęć prewencyjna to usługa świadczona głównie przez firmy windykacyjne, rzadziej oferowana przez kancelarie prawne, zwykle zawiera informacje mówiące o tym że płatność jest monitorowana i że nie opłacenie faktury w terminie spowoduje przekazanie jej do windykacji. Oczywiście możliwości jest wiele, i to co znajdzie się na pieczęci zależy w głównej mierze od nas i tego w jaki sposób chcemy rozmawiać z kontrahentami w momencie powstania zatoru płatniczego.