Szkolenia BHP

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do odbywania regularnych szkoleń z zakresu BHP. Fakt wzięcia udziału w szkoleniu oraz pozytywnego zdania egzaminu powinien być potwierdzony w odpowiednich dokumentach. Szkolenia BHP nie mogą ominąć żadnego pracownika. Ich długość oraz charakter uzależnione są od charakteru zajmowanego stanowiska. Certyfikaty i zaświadczenia otrzymywane po odbytym szkoleniu mają różny termin obowiązywania. Najkrótszy czas obowiązywania szkolenia BHP to jeden rok a najdłuższy to pięć lat. Osoby pracujące w specjalnych warunkach powinny odbywać szkolenia ściśle powiązane z zajmowanym stanowiskiem. Szkolenie BHP ma na celu uświadomienie pracodawcy oraz pracownikom zagrożeń wynikających z przebywania w danym środowisku oraz nie stosowania się do odgórnie ustalonych przepisów. Mimo że wielu osobom szkolenia wydają się czasami banalne, niezwykle ważne jest poznanie zasad, które pozwolą nam przetrwać podczas nagłego pożaru, porażenia prądem czy też zmniejszyć obrażenia jeśli mamy do czynienia z wypadkiem w pracy. Ze szkoleń dowiadujemy się także jakie warunki pracy powinny być nam zapewnione.